قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۸ فروردین ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 103,000 ریال
EX5 Marun on 102,500 ریال
EX5 jam 103,000 ریال
5110 HDPE 102,000 ریال
F7000 Mehr 102,500 ریال
F7000 Ilam 100,700 ریال
BL3 Jam 117,000 ریال
BL3 Bakhtar 115,000 ریال
0035 118,000 ریال
209 LLD Amir 118,500 ریال
LF190 113,500 ریال
0075 LDPE 128,000 ریال
020 LDPE 139,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com