قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۹ فروردین ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 101,000 ریال
EX5 Marun on 100,500 ریال
EX5 jam 101,500 ریال
5110 HDPE 101,000 ریال
F7000 Mehr 100,700 ریال
F7000 Ilam 100,000 ریال
BL3 Jam 113,000 ریال
BL3 Bakhtar 112,000 ریال
0035 115,000 ریال
209 LLD Amir 117,000 ریال
LF190 113,000 ریال
0075 LDPE 127,000 ریال
020 LDPE 140,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com