قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۰ فروردین ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 99,500 ریال
EX5 Marun on 99,500 ریال
EX5 jam 100,500 ریال
5110 HDPE 100,200 ریال
F7000 Mehr 100,000 ریال
F7000 Ilam 99,500 ریال
BL3 Jam 111,000 ریال
BL3 Bakhtar 110,000 ریال
0035 110,500 ریال
209 LLD Amir 116,500 ریال
LF190 110,500 ریال
0075 LDPE 125,000 ریال
020 LDPE 130,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com