قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳۱ فروردین ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 111,500 ریال
EX5 Marun on 111,000 ریال
EX5 jam 111,500 ریال
5110 HDPE 114,000 ریال
F7000 Mehr 114,200 ریال
F7000 Ilam 113,500 ریال
BL3 Jam 117,000 ریال
BL3 Bakhtar 115,500 ریال
0035 123,000 ریال
209 LLD Amir 124,000 ریال
LF190 119,800 ریال
0075 LDPE 128,000 ریال
020 LDPE 127,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com