قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 115,500 ریال
EX5 Marun on 115,000 ریال
EX5 jam 116,000 ریال
5110 HDPE 116,500 ریال
F7000 Mehr 116,000 ریال
F7000 Ilam 115,000 ریال
BL3 Jam 118,000 ریال
BL3 Bakhtar 117,000 ریال
0035 123,500 ریال
209 LLD Amir 127,000 ریال
LF190 124,000 ریال
0075 LDPE 132,000 ریال
020 LDPE 129,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com