قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 109,500 ریال
EX5 Marun on 109,000 ریال
EX5 jam 110,000 ریال
5110 HDPE 110,500 ریال
F7000 Mehr 110,000 ریال
F7000 Ilam 109,000 ریال
BL3 Jam 112,700 ریال
BL3 Bakhtar 112,000 ریال
0035 117,000 ریال
209 LLD Amir 118,000 ریال
LF190 118,000 ریال
0075 LDPE 123,000 ریال
020 LDPE 120,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com