قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 111,000 ریال
EX5 Marun on 111,000 ریال
EX5 jam 111,500 ریال
5110 HDPE 111,000 ریال
F7000 Mehr 112,000 ریال
F7000 Ilam 111,500 ریال
BL3 Jam 111,500 ریال
BL3 Bakhtar 110,000 ریال
0035 120,000 ریال
209 LLD Amir 120,500 ریال
LF190 120,000 ریال
0075 LDPE 123,000 ریال
020 LDPE 120,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com