قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 111,000 ریال
EX5 Marun on 111,000 ریال
EX5 jam 112,000 ریال
5110 HDPE 112,000 ریال
F7000 Mehr 113,000 ریال
F7000 Ilam 112,500 ریال
BL3 Jam 109,500 ریال
BL3 Bakhtar 109,000 ریال
0035 122,000 ریال
209 LLD Amir 120,500 ریال
LF190 119,500 ریال
0075 LDPE 124,000 ریال
020 LDPE 121,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com