قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 112,000 ریال
EX5 Marun on 112,000 ریال
EX5 jam 112,500 ریال
5110 HDPE 112,500 ریال
F7000 Mehr 113,500 ریال
F7000 Ilam 112,700 ریال
BL3 Jam 110,000 ریال
BL3 Bakhtar 109,000 ریال
0035 123,000 ریال
209 LLD Amir 119,500 ریال
LF190 119,500 ریال
0075 LDPE 125,000 ریال
020 LDPE 123,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com