قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 110,000 ریال
EX5 Marun on 110,000 ریال
EX5 jam 110,500 ریال
5110 HDPE 110,500 ریال
F7000 Mehr 111,500 ریال
F7000 Ilam 110,400 ریال
BL3 Jam 107,500 ریال
BL3 Bakhtar 106,000 ریال
0035 119,500 ریال
209 LLD Amir 119,500 ریال
LF190 118,000 ریال
0075 LDPE 130,000 ریال
020 LDPE 119,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com