قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 110,500 ریال
EX5 Marun on 110,000 ریال
EX5 jam 111,000 ریال
5110 HDPE 111,000 ریال
F7000 Mehr 111,500 ریال
F7000 Ilam 111,000 ریال
BL3 Jam 108,000 ریال
BL3 Bakhtar 107,000 ریال
0035 119,500 ریال
209 LLD Amir 119,500 ریال
LF190 117,500 ریال
0075 LDPE 130,500 ریال
020 LDPE 118,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com