قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,000 ریال
EX5 Marun on 112,000 ریال
EX5 jam 113,000 ریال
5110 HDPE 112,700 ریال
F7000 Mehr 114,000 ریال
F7000 Ilam 113,500 ریال
BL3 Jam 110,500 ریال
BL3 Bakhtar 109,000 ریال
0035 123,000 ریال
209 LLD Amir 121,000 ریال
LF190 120,000 ریال
0075 LDPE 131,500 ریال
020 LDPE 121,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com