قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 112,000 ریال
EX5 Marun on 111,000 ریال
EX5 jam 112,000 ریال
5110 HDPE 110,700 ریال
F7000 Mehr 111,000 ریال
F7000 Ilam 110,500 ریال
BL3 Jam 109,500 ریال
BL3 Bakhtar 108,000 ریال
0035 122,000 ریال
209 LLD Amir 117,000 ریال
LF190 118,000 ریال
0075 LDPE 131,000 ریال
020 LDPE 119,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com