قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 112,500 ریال
EX5 Marun on 112,000 ریال
EX5 jam 112,500 ریال
5110 HDPE 110,500 ریال
F7000 Mehr 111,000 ریال
F7000 Ilam 110,500 ریال
BL3 Jam 108,400 ریال
BL3 Bakhtar 107,000 ریال
0035 120,500 ریال
209 LLD Amir 118,500 ریال
LF190 117,700 ریال
0075 LDPE 128,000 ریال
020 LDPE 118,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com