قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,500 ریال
EX5 Marun on 113,000 ریال
EX5 jam 114,000 ریال
5110 HDPE 112,400 ریال
F7000 Mehr 114,200 ریال
F7000 Ilam 113,500 ریال
BL3 Jam 109,700 ریال
BL3 Bakhtar 108,500 ریال
0035 122,000 ریال
209 LLD Amir 120,000 ریال
LF190 119,000 ریال
0075 LDPE 129,000 ریال
020 LDPE 120,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com