قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 116,500 ریال
EX5 Marun on 116,000 ریال
EX5 jam 116,500 ریال
5110 HDPE 112,000 ریال
F7000 Mehr 114,300 ریال
F7000 Ilam 112,600 ریال
BL3 Jam 109,800 ریال
BL3 Bakhtar 109,000 ریال
0035 121,000 ریال
209 LLD Amir 119,400 ریال
LF190 120,200 ریال
0075 LDPE 133,000 ریال
020 LDPE 121,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com