قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 116,500 ریال
EX5 Marun on 116,000 ریال
EX5 jam 117,000 ریال
5110 HDPE 111,000 ریال
F7000 Mehr 114,000 ریال
F7000 Ilam 112,000 ریال
BL3 Jam 109,500 ریال
BL3 Bakhtar 108,500 ریال
0035 121,200 ریال
209 LLD Amir 115,500 ریال
LF190 119,800 ریال
0075 LDPE 133,500 ریال
020 LDPE 121,300 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com