قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 116,500 ریال
EX5 Marun on 115,500 ریال
EX5 jam 116,500 ریال
5110 HDPE 112,000 ریال
F7000 Mehr 114,500 ریال
F7000 Ilam 113,300 ریال
BL3 Jam 109,400 ریال
BL3 Bakhtar 108,500 ریال
0035 121,500 ریال
209 LLD Amir 117,000 ریال
LF190 119,800 ریال
0075 LDPE 134,000 ریال
020 LDPE 120,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com