قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 116,000 ریال
EX5 Marun on 115,500 ریال
EX5 jam 117,500 ریال
5110 HDPE 111,500 ریال
F7000 Mehr 114,500 ریال
F7000 Ilam 113,200 ریال
BL3 Jam 109,500 ریال
BL3 Bakhtar 108,500 ریال
0035 120,000 ریال
209 LLD Amir 117,000 ریال
LF190 120,000 ریال
0075 LDPE 134,000 ریال
020 LDPE 121,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com