قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 117,500 ریال
EX5 Marun on 117,000 ریال
EX5 jam 119,000 ریال
5110 HDPE 113,000 ریال
F7000 Mehr 115,000 ریال
F7000 Ilam 114,000 ریال
BL3 Jam 110,000 ریال
BL3 Bakhtar 109,000 ریال
0035 121,500 ریال
209 LLD Amir 118,000 ریال
LF190 120,500 ریال
0075 LDPE 135,000 ریال
020 LDPE 122,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com