قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 119,000 ریال
EX5 Marun on 119,000 ریال
EX5 jam 120,000 ریال
5110 HDPE 113,500 ریال
F7000 Mehr 116,000 ریال
F7000 Ilam 114,500 ریال
BL3 Jam 110,500 ریال
BL3 Bakhtar 109,700 ریال
0035 121,500 ریال
209 LLD Amir 119,000 ریال
LF190 121,500 ریال
0075 LDPE 135,000 ریال
020 LDPE 123,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com