قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 119,200 ریال
EX5 Marun on 120,000 ریال
EX5 jam 121,000 ریال
5110 HDPE 112,500 ریال
F7000 Mehr 115,600 ریال
F7000 Ilam 114,000 ریال
BL3 Jam 111,300 ریال
BL3 Bakhtar 111,000 ریال
0035 122,000 ریال
209 LLD Amir 118,500 ریال
LF190 121,300 ریال
0075 LDPE 136,000 ریال
020 LDPE 122,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com