قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 119,000 ریال
EX5 Marun on 119,000 ریال
EX5 jam 120,000 ریال
5110 HDPE 112,300 ریال
F7000 Mehr 115,200 ریال
F7000 Ilam 113,500 ریال
BL3 Jam 110,800 ریال
BL3 Bakhtar 110,000 ریال
0035 121,500 ریال
209 LLD Amir 118,000 ریال
LF190 121,000 ریال
0075 LDPE 135,000 ریال
020 LDPE 122,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com