قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 120,000 ریال
EX5 Marun on 119,500 ریال
EX5 jam 120,000 ریال
5110 HDPE 113,400 ریال
F7000 Mehr 117,000 ریال
F7000 Ilam 116,000 ریال
BL3 Jam 112,500 ریال
BL3 Bakhtar 111,500 ریال
0035 122,500 ریال
209 LLD Amir 119,500 ریال
LF190 122,000 ریال
0075 LDPE 136,500 ریال
020 LDPE 122,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com