قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱ خرداد ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 128,000 ریال
EX5 Marun on 128,000 ریال
EX5 jam 128,000 ریال
5110 HDPE 117,500 ریال
F7000 Mehr 119,500 ریال
F7000 Ilam 119,000 ریال
BL3 Jam 119,000 ریال
BL3 Bakhtar 118,000 ریال
0035 126,000 ریال
209 LLD Amir 124,500 ریال
LF190 127,000 ریال
0075 LDPE 139,500 ریال
020 LDPE 128,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com