قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳ خرداد ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 128,000 ریال
EX5 Marun on 128,000 ریال
EX5 jam 129,000 ریال
5110 HDPE 119,000 ریال
F7000 Mehr 123,000 ریال
F7000 Ilam 121,000 ریال
BL3 Jam 121,500 ریال
BL3 Bakhtar 119,500 ریال
0035 128,500 ریال
209 LLD Amir 124,500 ریال
LF190 128,500 ریال
0075 LDPE 142,000 ریال
020 LDPE 130,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com