قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۵ تير ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 152,500 ریال
EX5 Marun on 152,000 ریال
EX5 jam -
5110 HDPE 151,000 ریال
F7000 Mehr 152,000 ریال
F7000 Ilam 150,500 ریال
BL3 Jam 152,000 ریال
BL3 Bakhtar 151,000 ریال
0035 171,000 ریال
209 LLD Amir 144,000 ریال
LF190 157,000 ریال
0075 LDPE 191,000 ریال
020 LDPE 157,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com