قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۱ مرداد ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 166,000 ریال
EX5 Marun on 166,000 ریال
EX5 jam -
5110 HDPE 167,000 ریال
F7000 Mehr 171,000 ریال
F7000 Ilam 169,500 ریال
BL3 Jam 175,000 ریال
BL3 Bakhtar 174,500 ریال
0035 175,000 ریال
209 LLD Amir 166,000 ریال
LF190 179,000 ریال
0075 LDPE 208,500 ریال
020 LDPE 183,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com