قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۴ مرداد ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 164,000 ریال
EX5 Marun on 164,000 ریال
EX5 jam -
5110 HDPE 165,000 ریال
F7000 Mehr 170,000 ریال
F7000 Ilam 168,000 ریال
BL3 Jam 169,000 ریال
BL3 Bakhtar 170,000 ریال
0035 -
209 LLD Amir 165,500 ریال
LF190 179,000 ریال
0075 LDPE 207,000 ریال
020 LDPE 183,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com