قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۵ مرداد ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 163,000 ریال
EX5 Marun on 164,000 ریال
EX5 jam -
5110 HDPE 167,000 ریال
F7000 Mehr 172,000 ریال
F7000 Ilam 170,000 ریال
BL3 Jam 174,500 ریال
BL3 Bakhtar 173,000 ریال
0035 174,000 ریال
209 LLD Amir 166,000 ریال
LF190 181,500 ریال
0075 LDPE 200,000 ریال
020 LDPE 190,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com