شماره تماس: ٠٢١٥٦٢٣٥٥٨٦ - ٠٢١٥٦٢٣٢٣١٤ به کانال پایدار پلاستیک بپیوندید
English
نایلکس دسته‌دار رنگی

نایلکس دسته‌دار رنگی

کیسه زباله رولی نیم کیلویی و یک کیلویی

کیسه زباله رولی نیم کیلویی و یک کیلویی

سفره یکبار مصرف ضخیم

سفره یکبار مصرف ضخیم

نایلکس مشکی چاپی

نایلکس مشکی چاپی

نایلکس شیری

نایلکس شیری

سفره یکبارمصرف رنگی (الوان)

سفره یکبارمصرف رنگی (الوان)

کیسه زباله لندنی

کیسه زباله لندنی

کیسه فریزر رولی

کیسه فریزر رولی

کیسه زباله تک رول

کیسه زباله تک رول