شماره تماس: ٠٢١٥٦٢٣٥٥٨٦ - ٠٢١٥٦٢٣٢٣١٤ به کانال پایدار پلاستیک بپیوندید
English
کمپین طبیعت پاک به روایت تصویر - ایده پردازی و مجری: پایدارپلاستیک

کمپین طبیعت پاک به روایت تصویر - ایده پردازی و مجری: پایدارپلاستیک

نایلکس چاپی دسته رکابی چاپی

نایلکس چاپی دسته رکابی چاپی

سفره یکبار مصرف 50 متری پایدار

سفره یکبار مصرف 50 متری پایدار

کیسه زباله رولی پایدار

کیسه زباله رولی پایدار

نایلون و نایلکس

نایلون و نایلکس