شماره تماس: ٠٢١٥٦٢٣٥٥٨٦ - ٠٢١٥٦٢٣٢٣١٤ به کانال پایدار پلاستیک بپیوندید
English
پایدار پلاستیک تولیدکننده انواع نایلون و نایلکس

پایدار پلاستیک تولیدکننده انواع نایلون و نایلکس

کیسه زباله رولی

کیسه زباله رولی

کیسه زباله رولی

کیسه زباله رولی

نایلکس رنگی پایدار

نایلکس رنگی پایدار