شماره تماس: ٠٢١٥٦٢٣٥٥٨٦ - ٠٢١٥٦٢٣٢٣١٤ به کانال پایدار پلاستیک بپیوندید
English
نایلکس شیری درجه یک

نایلکس شیری درجه یک

تولید نایلکس شیری

تولید نایلکس شیری

تولید نایلکس شیری با دستگاه سه لایه

تولید نایلکس شیری با دستگاه سه لایه